Về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Đăng ngày 16 - 08 - 2022
100%

 

Thực hiện công văn số 689/GĐ-VP ngày 02/8/2022 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Sở Xây dựng có văn bản số 744/SXD-QLCL ngày 15/8/2022 đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông – xây dựng, các chủ đầu tư xây dựng công trình tham khảo phục vụ cho hoạt động kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm dưới đây!

Hướng dẫn quy trình KT công tác NT (Cục giám định BXD).pdf

VB số 689 - GĐ.pdf

Hoặc tại wesite http://cucgiamdinh.gov.vn/Ouy-trinh-kiem-tra-conz-tac-nghiem-thu-cong-trinhxay-dung-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung-Tai-lieu-tham-khao-286-a 1 248.aspx

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Hướng dẫn thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng đối với công trình Bảng quảng cáo(09/12/2021 8:55 SA)