Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
100%

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Văn bản số 2295/UBND-KT2 ngày 24/9/2021, Sở Xây dựng công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 28/4/2022.

Flie đính kèm: QĐ 36.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

  Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

  Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

  Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

  Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ(02/08/2021 10:20 SA)

  Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD(02/08/2021 10:14 SA)

  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương(22/06/2021 11:03 SA)

  Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021(01/06/2021 3:24 CH)

  Ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế trong lĩnh...(20/05/2021 9:44 SA)