Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
100%

 

Thực hiện Văn bản số 519/KH-BCĐTƯ ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương và Công văn số 846/BXD-GĐ ngày 15/3/2022 của Bộ Xây dựng về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022.

Sở Xây dựng đã có văn bản số 65/KH-SXD ngày 14/4/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022 với mục đích: nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và các cơ quan chuyên môn; đẩy mạnh triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong hoạt động xây dựng. Cùng ngày 14/4/2022, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản hướng dẫn số 291/SXD-QLCL gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông – xây dựng; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm dưới đây! 

Vb 291.pdf

KH so 65.pdf

Tin mới nhất

Sở Xây dựng lập các kế hoạch thi đua, phát động, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây...(21/09/2021 4:29 CH)

Phát động cuộc thi sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:41 CH)

Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:29 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:16 CH)

Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên và Sở Xây dựng năm 2021(07/09/2021 2:05 CH)

Hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017(13/11/2017 9:37 SA)

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(19/06/2017 4:44 CH)

Thông báo số 76/SXD-QLXD V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD, chứng chỉ...(28/04/2017 9:22 SA)

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng và 9 tháng năm 2016(14/09/2016 2:50 CH)