Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030

Đăng ngày 03 - 03 - 2022
100%

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030. Để thực hiện quản lý tốt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nội dung thực hiện tại Văn bản số 451/UBND-KT2 ngày 02/3/2022.

File đính kèm:

Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ QD 2171.pdf

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh QD3057.pdf

Văn bản số 451/UBND-KT2 ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh VB451.pdf

 

Tin mới nhất

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5...(11/05/2023 8:50 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/04/2023 8:52 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 4...(12/04/2023 8:40 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(05/01/2023 10:39 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/10/2022 1:53 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(14/07/2022 9:22 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(19/04/2022 7:34 SA)

Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm...(04/01/2022 4:23 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(04/01/2022 1:52 CH)