Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch bất động sản tại các dự án phát triển nhà cần tìm hiểu kỹ thông tin tính pháp lý của dự án, điều kiện của sản phẩm đưa vào kinh doanh

Đăng ngày 26 - 11 - 2022
100%

 

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, nhà ở tham gia giao dịch phải đảm bảo theo quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Điều 72 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. Việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện và được chấp thuận của cơ quan nhà nước. Các trường hợp huy động vốn không đúng hình thức và không đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng loại nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì không có giá trị pháp lý.

Để tránh rủi ro, thiệt hại về kinh tế và đảm bảo minh bạch thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân cũng như các Chủ đầu tư, đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch bất động sản tại các dự án phát triển nhà cần liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư dự án, hoặc các đơn vị, cá nhân được Chủ đầu tư ký hợp đồng ủy quyền hợp pháp để tìm hiểu thông tin tính pháp lý của dự án, điều kiện của sản phẩm đưa vào kinh doanh; không tin và giao dịch trực tiếp hoặc thông qua các trang mạng, kênh đăng thông tin cá nhân với các tổ chức, cá nhân không được Chủ đầu tư uỷ quyền.

Tin mới nhất

Danh sách các Sàn giao dịch bất động sản gửi thông tin về Sở Xây dựng Hưng Yên(25/04/2023 10:43 SA)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã...(19/11/2022 3:14 CH)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Lạc Hồng Phúc thông báo danh sách các đối tượng đã mua nhà ở...(24/10/2022 1:31 CH)

Một số quy định cần lưu ý trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai(05/10/2022 8:21 SA)

Mở bán 05 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội thu nhập thấp(26/09/2022 7:58 CH)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã...(24/08/2022 7:55 SA)

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo danh sách các đối tượng đã mua nhà ở xã...(11/08/2022 9:02 SA)

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc gửi danh sách các đối tượng đã được mua nhà ở xã...(19/07/2022 1:50 CH)

Mở bán 08 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội thu nhập thấp(28/06/2022 2:28 CH)