Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Đăng ngày 04 - 01 - 2022
100%

 

Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Theo đó, Quyết định đã đề ra các quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển cụ thể của từng loại VLXD cho mỗi giai đoạn nghiên cứu và các giải pháp tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng công bố, phổ biến Đề án phát triển VLXD tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Chi tiết tại flie đính kèm: QD 3057.pdf

Tin mới nhất

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(19/04/2022 7:34 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật...(03/03/2022 11:16 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(04/01/2022 1:52 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(04/01/2022 1:50 CH)