Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 01 - 2022
100%

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1070/UBND-KT1 ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Flie đính kèm: CSGQ3.2021.pdf

Tin mới nhất

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5...(11/05/2023 8:50 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/04/2023 8:52 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 4...(12/04/2023 8:40 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(05/01/2023 10:39 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/10/2022 1:53 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(14/07/2022 9:22 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(19/04/2022 7:34 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật...(03/03/2022 11:16 SA)

Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm...(04/01/2022 4:23 CH)