Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày 07 - 09 - 2021
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021, ngày 04/01/2021 Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-SXD tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Nội dung chi tiết xem File đính kèm dưới đây!

158. Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh.pdf

02. Kế hoạch tuyên truyền CCHC Sở.pdf

 

Tin mới nhất

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022(14/04/2022 8:45 CH)

Sở Xây dựng lập các kế hoạch thi đua, phát động, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây...(21/09/2021 4:29 CH)

Phát động cuộc thi sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:41 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:16 CH)

Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên và Sở Xây dựng năm 2021(07/09/2021 2:05 CH)

Hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017(13/11/2017 9:37 SA)

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(19/06/2017 4:44 CH)

Thông báo số 76/SXD-QLXD V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD, chứng chỉ...(28/04/2017 9:22 SA)

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng và 9 tháng năm 2016(14/09/2016 2:50 CH)