Sở Xây dựng lập các kế hoạch thi đua, phát động, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 21 - 09 - 2021
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng lập các kế hoạch thi đua, phát động trong toàn ngành Xây dựng.

Chi tiết xem File đính kèm dưới đây: 

90.11.6.2021. Kế hoạch tuyên truyền thi đua 2021-2025 của tỉnh.pdf

140. Kế hoạch thi đua về nâng cao năng lực cạnh tranh.pdf

155. Kế hoạch thi đua văn hóa công sở.pdf

156. Kế hoạch thi đua văn hóa công sở.pdf

Tin mới nhất

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022(14/04/2022 8:45 CH)

Phát động cuộc thi sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:41 CH)

Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:29 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(07/09/2021 2:16 CH)

Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên và Sở Xây dựng năm 2021(07/09/2021 2:05 CH)

Hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017(13/11/2017 9:37 SA)

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(19/06/2017 4:44 CH)

Thông báo số 76/SXD-QLXD V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD, chứng chỉ...(28/04/2017 9:22 SA)

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng và 9 tháng năm 2016(14/09/2016 2:50 CH)