Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 02 - 08 - 2021
100%

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1600/UBND-KT2 ngày 23/7/2021. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan nghiêm túc thực hiện theo quy định.

File đính kèm theo:

- Chỉ thị số 08/CT-TTg Tại đây

- Văn bản số 1600/UBND-KT2 Tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (05/05/2022 2:37 CH)

  Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

  Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

  Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

  Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

  Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD(02/08/2021 10:14 SA)

  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương(22/06/2021 11:03 SA)

  Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021(01/06/2021 3:24 CH)

  Ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế trong lĩnh...(20/05/2021 9:44 SA)