Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD

Đăng ngày 02 - 08 - 2021
100%

 

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản hướng dẫn số 1466/BXD-KHCN ngày 05/5/2021, số 1482/BXD-KHCN ngày 05/5/2021 và các văn bản khác có liên quan. Theo đó, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (nhóm 2) nhập khẩu là Sở Xây dựng địa phương. Các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh có hoạt động nhập khẩu hàng hóa VLXD (nhóm 2) đề nghị thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng và tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (nhóm 2) nhập khẩu tại Sở Xây dựng.

File đính kèm theo:

- Văn bản số 725/SXD-KT&VLXD ngày 29/7/2021 Tại đây

- Văn bản số 1466/BXD-KHCN ngày 05/5/2021 Tại đây

- Văn bản số 1482/BXD-KHCN ngày 05/5/2021 Tại đây

- Văn bản số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 Tại đây

- Văn bản số 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020 Tại đây 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (05/05/2022 2:37 CH)

  Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

  Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

  Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

  Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

  Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ(02/08/2021 10:20 SA)

  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương(22/06/2021 11:03 SA)

  Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021(01/06/2021 3:24 CH)

  Ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế trong lĩnh...(20/05/2021 9:44 SA)