Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

Đăng ngày 22 - 06 - 2021
100%

 

Ngày 07/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống thiên tai đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương được thực hiện theo trình tự như sau: Rà soát, thu thập tài liệu; điều tra, khảo sát số liệu cơ bản; Xác định, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp; Xây dựng dự thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan; tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; Ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai: Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai của cấp mình.

Trong đó, kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh bao gồm các nội dung chính sau: Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch; Mục đích, yêu cầu phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai...; Các đặc điểm về tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng; Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai; Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai gồm: xác định loại hình thiên tai thường gặp; phạm vi, phương pháp, nội dung đánh giá; Các biện pháp phòng, chống thiên tai; Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai; Xác định nguồn lực, tiến độ; Xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân…

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời thông tin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi./.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2021.

Chi tiết văn bản xem tại đây: TT 02-BNNPTNT.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (05/05/2022 2:37 CH)

  Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

  Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

  Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

  Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

  Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ(02/08/2021 10:20 SA)

  Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD(02/08/2021 10:14 SA)

  Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021(01/06/2021 3:24 CH)

  Ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế trong lĩnh...(20/05/2021 9:44 SA)