Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021

Đăng ngày 01 - 06 - 2021
100%

 

Căn cứ nội dung Công văn số 1877/BXD-GĐ ngày 25/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021;

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 465/SXD-QLCL ngày 31/5/2021 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Thông tin và truyền thông; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các Chủ đầu tư, người quản lý, sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021.

- Chi tiết xem tại File công văn số 465/SXD-QLCL ngày 31/5/2021 tại đây!

5a. VB465.SXD.pdf

1. TAI LIEU XD (PCTT).rar

 

Tin mới nhất

Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (05/05/2022 2:37 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ(02/08/2021 10:20 SA)

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD(02/08/2021 10:14 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương(22/06/2021 11:03 SA)

Ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế trong lĩnh...(20/05/2021 9:44 SA)