Ngày 06/4/2021 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 242/SXD-QLXD hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng sửa đổi và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021

Đăng ngày 08 - 04 - 2021
100%

 

Chi tiết văn bản xem tại đây! 242.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình, nhà cửa trong mùa...(16/04/2020 4:21 CH)

  Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh...(16/08/2019 10:57 SA)

  Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh...(19/07/2019 9:15 SA)

  Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng(28/05/2019 3:09 CH)

  Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD...(21/05/2019 4:23 CH)

  Tham gia góp ý kiến Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng...(08/05/2019 8:08 SA)

  Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão(07/05/2019 5:13 CH)

  Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD...(16/04/2019 7:35 SA)

  Danh sách các văn bản chỉ đạo điều hành(28/03/2019 8:08 SA)