Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng ngày 23 - 02 - 2021
100%

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở Xây dựng phổ biến một số nội dung và quy định chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại văn bản số 93/SXD-KT&VLXD ngày 22/02/2021 gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết Công văn xem tại đây! HD NĐ 10.2021.pdf

 

Tin mới nhất

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(14/04/2021 8:04 SA)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu...(23/02/2021 4:38 CH)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021/NĐ-CP(23/02/2021 4:34 CH)

Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời...(02/02/2021 1:34 CH)

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về...(02/02/2021 1:29 CH)

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(15/01/2021 4:31 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(05/01/2021 2:38 CH)

Tăng cường công tác quản lý an toàn kết cấu công trình đối với các trụ cổng trường học trên địa...(10/11/2020 4:41 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(19/10/2020 3:11 CH)