Hướng dẫn thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng đối với công trình Bảng quảng cáo

Đăng ngày 09 - 12 - 2021
100%

 

Ngày 01/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND và có hiệu lực thi hành từ 10/10/2021. Theo đó, nội dung phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không quy định chi tiết đối với loại hình công trình Bảng quảng cáo.

Để thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có văn bản số 1265/SXD-QLCL ngày 08/12/2021 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn về việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình Bảng quảng cáo.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm dưới đây! VB 1265.pdf

Tin mới nhất

Về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng(16/08/2022 7:54 CH)