Cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 09 - 12 - 2021
100%

 

Thực hiện Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 06-TQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

Nội dung chi tiết xem File đính kèm dưới đây! 

Chỉ thị 23 chỉ đạo chương trình CCHC 2021-2030.pdf

Kế hoạch số 184 CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.pdf

Nghị quyết số 76.pdf

Nghị quyết số 06 TU về chuyển đổi số 2021-2025.pdf

 

Tin mới nhất

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022(06/06/2022 5:54 CH)

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng Hưng Yên(15/03/2022 7:35 SA)

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt...(14/01/2022 8:19 CH)

Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I/2022 (dự kiến tổ...(08/01/2022 9:37 SA)

Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thành Hưng (29/12/2021 1:47 CH)

Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ...(12/11/2021 11:23 SA)

Công đoàn Công ty CP tư vấn xây dựng công nghệ ATP phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức gặp...(27/10/2021 7:59 SA)

Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống dịch...(28/09/2021 10:05 SA)

Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I/2021 (dự kiến tổ...(22/09/2021 11:07 SA)