Hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Đăng ngày 03 - 12 - 2021
100%

 

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành). Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng ký ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021). Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ký Quyết định số 86/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2021).

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 10/2021/TT-BXD có quy định chuyển tiếp chưa thống nhất với khoản 3 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Xây dựng có văn bản số 1246/SXD-QLCL ngày 02/12/2021 gửi các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

- Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới đây! VB 1246.pdf

 

Tin mới nhất

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(14/07/2022 9:22 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(19/04/2022 7:34 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật...(03/03/2022 11:16 SA)

Thông báo việc chuyển nhượng một phần dự án Khu căn hộ Hồ Thiên Nga tại lô đất CT-21, 22 thuộc dự...(06/01/2022 11:03 SA)

Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm...(04/01/2022 4:23 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(04/01/2022 1:52 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(04/01/2022 1:50 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (15/10/2021 5:15 CH)

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(15/10/2021 5:14 CH)