Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 27 - 07 - 2020
100%

Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030, mục tiêu phát triển đô thị toàn tỉnh đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 55-56% với 32 đô thị, gồm 01 đô thị loại II là Thành phố Hưng Yên; 02 đô thị loại III là Thị xã Mỹ Hào, đô thị Văn Giang; 03 đô thị loại IV gồm: Thị trấn Như Quỳnh (mở rộng), Thị trấn Yên Mỹ (mở rộng), Thị trấn Khoái Châu (mở rộng) và 26 đô thị loại V gồm: Các thị trấn Ân Thi, Lương Bằng – Kim Động, thị trấn Vương – Tiên Lữ, thị trấn Trần Cao – Phù Cừ và các xã Thọ Vinh, Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Đức Hợp, Phú Thịnh huyện Kim Động; Tân Phúc, Hồng Quang, Xuân Trúc huyện Ân Thi; Thụy Lôi, Thiện Phiến, Nhật Tân huyện Tiên Lữ; Đình Cao, Quang Hưng, Minh Tân huyện Phù Cừ; Yên Phú, Tân Việt, Trung Hưng huyện Yên Mỹ; Đông Tảo, Đông Kết, Bình Minh huyện Khoái Châu; Minh Hải, Đại Đồng huyện Văn Lâm.
Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện Chương trình
Chi tiết Quyết định số 1507/QĐ-UBND xem tại đây QD 1570.pdf

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(15/01/2021 4:31 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(05/01/2021 2:38 CH)

Tăng cường công tác quản lý an toàn kết cấu công trình đối với các trụ cổng trường học trên địa...(10/11/2020 4:41 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(19/10/2020 3:11 CH)

Khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở...(03/08/2020 1:40 CH)

Khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV(29/07/2020 2:23 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(15/07/2020 11:07 SA)

Công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa...(17/06/2020 8:09 SA)