Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình, nhà cửa trong mùa mưa bão năm 2020

Đăng ngày 16 - 04 - 2020
100%

 

Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 284/SXD-QLCL gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ban Quản lý các KCN tỉnh; các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây lắp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, thi công xây lắp lập Kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình, nhà cửa trong mùa mưa bão năm 2020.

- Xem chi tiết tại văn bản số 284/SXD-QLCL ngày 16/4/2020 tại đây

Tin mới nhất

Ngày 06/4/2021 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 242/SXD-QLXD hướng dẫn thực hiện chuyển...(08/04/2021 8:18 SA)

Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh...(16/08/2019 10:57 SA)

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh...(19/07/2019 9:15 SA)

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng(28/05/2019 3:09 CH)

Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD...(21/05/2019 4:23 CH)

Tham gia góp ý kiến Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng...(08/05/2019 8:08 SA)

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão(07/05/2019 5:13 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD...(16/04/2019 7:35 SA)

Danh sách các văn bản chỉ đạo điều hành(28/03/2019 8:08 SA)