Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 26 - 10 - 2020
100%

Ngày 19/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND gồm: Phần khảo sát xây dựng công trình; phần xây dựng công trình; phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Bộ đơn giá xây dựng công trình này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình này để thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được công bố trước đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành gồm:

- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công bố kèm theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công bố kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công bố kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công bố kèm theo Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công bố kèm theo Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công bố kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công bố kèm theo Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên do Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị tư vấn lập và được tích hợp trong phần mềm dự toán Eta.

Website: http://dutoaneta.vn

Điện thoại: 0243 990 8038 - 0936 565 638

Flie đính kèm Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh tại đây 2415q_signed.pdf

 

Tin mới nhất

Thông báo về việc dừng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I/2021(05/05/2021 4:19 CH)

Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I/2021 (dự kiến tổ...(29/04/2021 4:35 CH)

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC tỉnh Hưng Yên hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng...(07/04/2021 3:04 CH)

Công đoàn nganh Xây dựng tỉnh Hưng Yên tổ chức "Tết sum vầy năm 2021 - Kết nối yêu thương"(22/02/2021 7:46 SA)

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN(21/12/2020 7:58 SA)

Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, làm việc ....(21/10/2020 1:40 CH)

Tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hưng Yên với doanh nghiệp Nhật Bản(21/10/2020 11:29 SA)

Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020(29/09/2020 2:30 CH)

Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III/2020 (dự kiến tổ...(26/08/2020 3:25 CH)