Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 – 22/5) năm 2019

Đăng ngày 07 - 05 - 2019
100%

 

  Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 15 đến 22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; coogn văn số 33/TWPCTT ngày 11/4/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 và công văn số 19/PCTT-VP ngày 26/4/2019 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hưng Yên về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019,

  Ngày 07/5/2019, Sở Xây dựng có công văn số 330/SXD-QLCL gửi các đơn vị trực thuộc sở; các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019, nội dung cụ thể sau:

  I. Mục đích và yêu cầu

  1. Mục đích:

  - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

  - Đẩy mạnh hoạt động phòng, ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của chính quyền và người dân.

  - Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng, chống thiên tai.

  - Cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, người lao động trong công tác phòng, chống thiên tai.

  2. Yêu cầu:

  - Triển khai sâu, rộng trong cơ quan, đơn vị, phù hợp với điều kiện tình hình tại cơ quan, đơn vị góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai.

  - Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tình hình phòng, chống thiên tai.

  - Huy động được sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống thiên tai.

   II. Chủ đề, thời gian

  1. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019:

“Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”

  2. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019 (Các hoạt động hưởng ứng tập trung trong tuần lễ Quốc gia từ ngày 15 đến 22/5/2019).

  III. Nội dung một số hoạt động chính như sau

  1. Hoạt động tuyên truyền

  a) Nội dung tuyên truyền:

  - Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.

  - Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

  - Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và nhu yếu phẩm đề phòng thiên tai gây ra.

  b) Hình thức:

  - Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Webside của cơ quan, đơn vị.

  - Tuyên truyền thông qua lễ phát động, hội nghị, sự kiện hưởng ứng.

  - Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

  - Tuyên truyền qua các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị; buổi sinh hoạt tổ/ câu lạc bộ…

  - Áp phích, tờ rơi, băng rôn khẩu hiệu…

  c) Khẩu hiệu tuyên truyền:

  - Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.

  - Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.

  - Chung sức phòng, chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại.

  - Phòng, ngừa, chủ động ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng, chống thiên tai.

  - Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra.

  - Các hộ gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng thiên tai xảy ra.

  2. Tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng

  - Kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho các công trình xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại cơ quan, đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ”.

  - Đẩy mạng việc kiểm tra thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai.

  Sở Xây dựng Hưng Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 01/6/2019 để Sở tổng hợp, báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Tin mới nhất

Đoàn viên tiêu biểu ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên được tôn vinh và biểu dương tại Ngày hội công...(20/05/2019 4:26 CH)

Triển khai, thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên Phần thí nghiệm vật liệu, cấu...(20/05/2019 10:14 SA)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác...(13/05/2019 8:56 SA)

Triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019(23/04/2019 2:09 CH)

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng cùng Lãnh đạo Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức trao tiền hỗ...(18/04/2019 11:23 SA)

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá...(17/04/2019 6:38 CH)

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động(14/03/2019 5:09 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân...(13/03/2019 11:14 SA)