Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD và Thông tư số 18/2016/TT-BXD

Đăng ngày 21 - 05 - 2019
100%

 

Ngày 14/5/2019, Bộ Xây dựng có Công văn số 1129/BXD-HĐXD về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD và Thông tư số 18/2016/TT-BXD,

Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng DD&CN, Giao thông, NN&PTNT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Mọi ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 27/5/2019 (địa chỉ số 685 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; hòm thư điện tử qlhdxd.sxd@hungyen.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng./.

VB lấy ý kiến sửa đổi TT16 và TT18.pdf

Tin mới nhất

Ngày 06/4/2021 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 242/SXD-QLXD hướng dẫn thực hiện chuyển...(08/04/2021 8:18 SA)

Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình, nhà cửa trong mùa...(16/04/2020 4:21 CH)

Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh...(16/08/2019 10:57 SA)

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh...(19/07/2019 9:15 SA)

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng(28/05/2019 3:09 CH)

Tham gia góp ý kiến Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng...(08/05/2019 8:08 SA)

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão(07/05/2019 5:13 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD...(16/04/2019 7:35 SA)

Danh sách các văn bản chỉ đạo điều hành(28/03/2019 8:08 SA)