Công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Đăng ngày 17 - 05 - 2019
100%

 

     Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND Công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Nội dung công bố gồm:

     - Thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 02 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục);

     - Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 45 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 33 thủ tục; cấp huyện: 12 thủ tục).

     Chi tiết Quyết định công bố xem tệp tin đính kèm; Nội dung các TTHC được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hưng Yên và mục Thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hưng Yên.

Tệp đính kèm: 1092.QD.pdf

Tin mới nhất

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi...(18/05/2022 2:17 CH)

Các Sàn giao dịch Bất động sản tỉnh Hưng Yên(02/04/2022 7:27 CH)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ TẠI DỰ ÁN " ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở THƯƠNG...(02/04/2022 6:46 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...(29/12/2021 4:17 CH)

Hướng dẫn thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng đối với công trình Bảng quảng cáo(09/12/2021 8:55 SA)

Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý chất lượng công trình xây dựng...(17/11/2021 5:26 CH)

Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi...(17/11/2021 5:24 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng(16/11/2021 1:25 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm...(16/11/2021 1:23 CH)