Triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019

Đăng ngày 23 - 04 - 2019
100%

 

  Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 theo nội dung công văn số 750/BXD-GĐ ngày 11/4/2019 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với một số nội dung sau:

  1. Chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

  2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

  3. Nội dung hoạt động

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng và triển khai các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo kế hoạch trên.

  4. Kinh phí triển khai thực hiện

  - Đối với các doanh nghiệp: Chi phí triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị trên cơ sở chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của năm.

  Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tích cực tổ chức, thực hiện các nội dung, hoạt động theo kế hoạch trên và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động về Sở Xây dựng trước ngày 01/7/2019 theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

 Tệp đính kèm: 9. CV (Tháng ATLĐ).doc

Tin mới nhất

Đoàn viên tiêu biểu ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên được tôn vinh và biểu dương tại Ngày hội công...(20/05/2019 4:26 CH)

Triển khai, thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên Phần thí nghiệm vật liệu, cấu...(20/05/2019 10:14 SA)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác...(13/05/2019 8:56 SA)

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 – 22/5) năm 2019(07/05/2019 5:11 CH)

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng cùng Lãnh đạo Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức trao tiền hỗ...(18/04/2019 11:23 SA)

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá...(17/04/2019 6:38 CH)

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động(14/03/2019 5:09 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân...(13/03/2019 11:14 SA)