Danh sách các văn bản chỉ đạo điều hành

Đăng ngày 28 - 03 - 2019
100%

 

STT

Số/ Kí hiệu

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

1

245/KH-SXD

28/12/2018

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng năm 2019

2

22/SXD-VP

08/01/2019

 Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

3

142/SXD-VP

06/3/2019

 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4

20/KH-SXD

16/01/2019

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

5

22/KH-SXD

14/02/2019

Kế hoạch công tác tư pháp và pháp chế năm 2019

6

21/KH-SXD

14/02/2019

Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

7

26/KH-SXD

25/02/2019

Kế hoạch Thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

 

Tin mới nhất

Ngày 06/4/2021 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 242/SXD-QLXD hướng dẫn thực hiện chuyển...(08/04/2021 8:18 SA)

Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình, nhà cửa trong mùa...(16/04/2020 4:21 CH)

Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh...(16/08/2019 10:57 SA)

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh...(19/07/2019 9:15 SA)

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng(28/05/2019 3:09 CH)

Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD...(21/05/2019 4:23 CH)

Tham gia góp ý kiến Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng...(08/05/2019 8:08 SA)

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão(07/05/2019 5:13 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD...(16/04/2019 7:35 SA)