Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 1 năm 2019

Đăng ngày 26 - 03 - 2019
100%

 

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ thường trú

CMND
/Thẻ Căn cước

Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC

Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC

Lĩnh vực cấp CCHN

Hạng

Cấp ngày

1

Đặng Văn Thuần

17/11/1987

Phương chiểu-Thành phố Hưng Yên

033087000826

23/10/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

2

Hoàng Thị Thương

22/6/1993

Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên

145498007

4/7/2012

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

3

Nguyễn Văn Luân

03/03/1991

Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang

070922211

04/8/2010

Công an tỉnh Tuyên Quang

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Nguyễn Văn Luân

03/03/1991

Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang

070922211

04/8/2010

Công an tỉnh Tuyên Quang

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

30/1/2019

Nguyễn Văn Luân

03/03/1991

Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang

070922211

04/8/2010

Công an tỉnh Tuyên Quang

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

Nguyễn Văn Luân

03/03/1991

Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang

070922211

04/8/2010

Công an tỉnh Tuyên Quang

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

Nguyễn Văn Luân

03/03/1991

Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang

070922211

04/8/2010

Công an tỉnh Tuyên Quang

Thiết kế công trình GT đường bộ

III

30/1/2019


4

Trần Đăng Thắng

01/1/1993

Trung Nghĩa, Tp. Hưng Yên

145505540

15/5/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Trần Đăng Thắng

01/1/1993

Trung Nghĩa, Tp. Hưng Yên

145505540

15/5/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

Trần Đăng Thắng

01/1/1993

Trung Nghĩa, Tp. Hưng Yên

145505540

15/5/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

Trần Đăng Thắng

01/1/1993

Trung Nghĩa, Tp. Hưng Yên

145505540

15/5/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế công trình GT đường bộ

III

30/1/2019

5

Lê Anh Tuấn

15/3/1992

Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145447825

11/7/2007

Công an Hưng Yên

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

30/1/2019

6

Nguyễn Đăng Cường

12/11/1982

Thanh Long Yên Mỹ, Hưng Yên

033082001366

08/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

Nguyễn Đăng Cường

12/11/1982

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

033082001366

08/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

7

Vũ Văn Linh

13/7/1990

Phương Chiểu, TP. Hưng Yên, Hưng Yên

033090001286

30/5/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

8

Bùi Quốc Huy

24/02/1990

P. Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên

145396938

12/7/2006

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế kiến trúc công trình

III

30/1/2019

9

Doãn Trung Dũng

12/01/1988

05 Nguyễn Huy Tưởng, TP Hưng Yên, Hưng Yên

033088000744

22/10/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thiết kế kiến trúc công trình

III

30/1/2019

10

Nguyễn Đình Quân

12/01/1992

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

033092000718

16/11/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

III

30/1/2019

11

Nguyễn Quang Thuận

19/5/1987

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

145283272

25/11/2003

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế cấp thoát nước

III

30/1/2019

12

Trần Văn Nguyên

21/9/1983

Thanh Long, Yên Mỹ Hưng Yên

033083004245

23/06/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ

III

30/1/2019

13

Trần Quang Hoàn

01/02/1983

Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên

033083002948

24/10/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

III

30/1/2019

14

Vũ Hồng Duyệt

29/04/1980

Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033080000642

20/08/2015

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

30/1/2019

Vũ Hồng Duyệt

29/04/1980

Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033080000642

20/08/2015

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

30/1/2019

Vũ Hồng Duyệt

29/04/1980

Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033080000642

20/08/2015

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

Vũ Hồng Duyệt

29/04/1980

Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033080000642

20/08/2015

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

30/1/2019

Vũ Hồng Duyệt

29/04/1980

Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033080000642

20/08/2015

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

15

Nguyễn Chí Dũng

22/11/1988

Số nhà 51 Đằng Giang, Phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145318281

30/6/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Nguyễn Chí Dũng

22/11/1988

Số nhà 51 Đằng Giang, Phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145318281

30/6/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

16

Đỗ Đình Thơm

06/01/1978

Đặng xá, Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

145699495

21/06/2014

Công an Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Đỗ Đình Thơm

06/01/1978

Đặng xá, Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

145699495

21/06/2014

Công an Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, HTKT

III

30/1/2019


17

Nguyễn Xuân Thế

01/12/1991

Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên

145412775

30/8/2006

Công an Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

30/1/2019

Nguyễn Xuân Thế

01/12/1991

Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên

145412775

30/8/2006

Công an Hưng Yên

Giám sát công trình giao thông

III

30/1/2019

18

Vũ Huy Phong

13/10/1981

Thị trấn Ân Thi; huyện Ân Thi; Hưng Yên

145005262

05/9/2007

Công an Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

19

Vũ Đại Phong

11/02/1979

Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033079000623

07/8/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Giao thông,

II

30/1/2019

Vũ Đại Phong

11/02/1979

Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033079000623

07/8/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình giao thông

II

30/1/2019

20

Nguyễn Anh Tuấn

01/01/1983

Số 81 Đằng Giang, Phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033083000607

09/6/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát xây dựng DD&CN

III

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

01/01/1983

Số 81 Đằng Giang, Phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033083000607

09/6/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

21

Nguyễn Hữu Thạo

12/02/1989

Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên

145329948

27/04/2005

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

22

Trần Việt Thắng

25/7/1965

Ban QLDA đầu tư XD huyện Kim Động

145830938

21/5/2013

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng, HTKT

II

30/1/2019

23

Đặng Quang Hưng

28/7/1976

Tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên

033076001359

01/09/2002

Quân khu 3

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

30/1/2019

24

Vũ Đức Bình

06/10/1978

Hiệp Cường - Kim Động- HY

145688354

18/6/2011

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông, HTKT, NN&PTNT

III

30/1/2019

25

Nguyễn Quang Vinh

11/12/1970

An Tảo- Thành phố Hưng Yên- Tỉnh Hưng Yên

145067926

27/2/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông, HTKT, NN&PTNT

III

30/1/2019

26

Lê Thanh Tùng

10/5/1973

Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên- Tỉnh Hưng Yên

145319320

24/8/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

27

Lương Trung Thành

03/3/1977

Quang Vinh- Ân Thi Hưng Yên

145776515

04/7/2012

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

28

Trịnh Trường Sơn

29/12/1972

311-G1- Thành công-Ba Đình-Hà Nội

01214548

31/8/2004

Công an thành phố Hà Nội

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

Trịnh Trường Sơn

29/12/1972

311 - G1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

012714548

31/8/2004

Công an thành phố Hà Nội

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT

III

30/1/2019

29

Vũ Xuân Đắc

01/12/1983

Ngũ Lão-Kim Động Hưng Yên

351722332

13/6/2002

Công an tỉnh An Giang

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

30

Trần Ngọc Việt

01/6/1977

Ngọc Thanh -Kim Động-Hưng Yên

145592573

27/3/2010

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

31

Nguyễn Thượng Bằng

24/9/1973

Quang Trung -Thành Phố Hưng Yên

145100721

18/7/2013

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

32

Nguyễn Văn Quang

08/11/1986

An Tảo- Thành phố Hưng Yên- Tỉnh Hưng Yên

033086001951

24/10/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  HTKT

III

30/1/2019

33

Đỗ Văn Toàn

02/7/1982

Chính Nghĩa-Kim Động - Hưng Yên

145084599

06/3/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

37

Lê Văn Hùng

27/8/1978

An Viên-Tiên Lữ-Hưng Yên

145733627

26/6/2012

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  HTKT

III

30/1/2019

35

Nguyễn Văn Quang

01/8/1987

Minh Phượng-Tiên Lữ -Hưng Yên

033087005101

14/9/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông

III

30/1/2019

36

Huỳnh Thái Phương

21/7/1978

Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên- Tỉnh Hưng Yên

033718000725

22/10/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

37

Chu Văn Phúc

08/01/1986

Đồng Than-Yên Mỹ-Hưng Yên

033086002549

02/3/2017

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Giao thông

III

30/1/2019

38

Bùi Văn Việt

16/6/1984

Ngũ Lão-Kim Động - Hưng Yên

033084000426

22/5/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

39

Lương Văn Hương

14/3/1971

Quang Vinh- Ân Thi - Hưng Yên

033071000298

19/6/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình Giao thông

III

30/1/2019

40

Trần Huy Hải

07/7/1988

Trung Nghĩa-Thành phố - Hưng Yên

033088001000

11/3/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

Trần Huy Hải

07/7/1988

Trung Nghĩa-Thành phố - Hưng Yên

033088001000

11/3/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

III

30/1/2019

Trần Huy Hải

07/7/1988

Trung Nghĩa-Thành phố - Hưng Yên

033088001000

11/3/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Trần Huy Hải

07/7/1988

Trung Nghĩa-Thành phố - Hưng Yên

033088001000

11/3/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

30/1/2019

41

Đoàn Văn Long

06/6/1988

Tiên tiến-Phù Cừ- Hưng Yên

145366767

30/7/2012

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng

II

30/1/2019

Đoàn Văn Long

06/6/1988

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

145366767

30/7/2012

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

42

Nguyễn Văn Sự

03/2/1991

Thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng yên

145422480

30/8/2006

Công an tỉnh Hưng yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

III

30/1/2019

43

Phạm Duy Ngọc

20/4/1977

Số 34 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên

031077001211

02/7/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  NN&PTNT

III

30/1/2019

Phạm Duy Ngọc

20/4/1977

Số 34 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên

031077001211

02/7/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Phạm Duy Ngọc

20/4/1977

Số 34 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên

031077001211

02/7/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thiết kế Công trình GT đường bộ

II

30/1/2019

Phạm Duy Ngọc

20/4/1977

Số 34 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên

031077001211

02/7/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình cầu, đường bộ

II

30/1/2019

44

Hoàng Trung Kiên

18/9/1978

62 Lê Lai, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên

033078002551

20/7/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  NN&PTNT

III

30/1/2019

Hoàng Trung Kiên

18/9/1978

62 Lê Lai, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên

033078002551

20/7/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Hoàng Trung Kiên

18/9/1978

62 Lê Lai, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên

033078002551

20/7/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Hoàng Trung Kiên

18/9/1978

62 Lê Lai, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên

033078002551

20/7/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật

II

30/1/2019

45

Nguyễn Anh Tuấn

11/8/1974

Số 15, Ngõ 06 Lương Đình Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên

145857474

28/02/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  NN&PTNT

III

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

11/8/1974

Số 15, Ngõ 06 Lương Đình Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên

145857474

28/02/2014

Công an tỉnh  Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

11/8/1974

Số 15, Ngõ 06 Lương Đình Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên

145857474

28/02/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

11/8/1974

Số 15, Ngõ 06 Lương Đình Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên

145857474

28/02/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

30/1/2019

46

Trần Quốc Hùng

14/12/1974

Số 02, đường Nam Cao, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

145.907.474

08/9/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

Trần Quốc Hùng

14/12/1974

Số 02, đường Nam Cao, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

145.907.474

08/9/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Trần Quốc Hùng

14/12/1974

Số 02, đường Nam Cao, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

145.907.474

08/9/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Trần Quốc Hùng

14/12/1974

Số 02, đường Nam Cao, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

145.907.474

08/9/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

30/1/2019

47

Nguyễn Phú Mạnh

09/6/1987

Thôn Cao xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên

070756690

24/12/2013

Công an tỉnh Tuyên Quang

Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, HTKT, NN&PTNT

III

30/1/2019

Nguyễn Phú Mạnh

09/6/1987

Thôn Cao xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên

070756690

24/12/2013

Công an tỉnh Tuyên Quang

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Nguyễn Phú Mạnh

09/6/1987

Thôn Cao xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên

070756690

24/12/2013

Công an tỉnh Tuyên Quang

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

30/1/2019

48

Lê Văn Tuân

29/9/1982

Thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

033082000563

17/6/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Lê Văn Tuân

29/9/1982

Thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

033082000563

17/6/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

30/1/2019

Lê Văn Tuân

29/9/1982

Thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

033082000563

17/6/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Lê Văn Tuân

29/9/1982

Thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

033082000563

17/6/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

 

 

29/9/1982

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  NN&PTNT

III

30/1/2019

49

Đào Tiến Thành

17/3/1991

20 Dương Quảng Hàm, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145506790

12/8/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, HTKT, NN&PTNT

III

30/1/2019

Đào Tiến Thành

17/3/1991

20 Dương Quảng Hàm, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145506790

12/8/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Đào Tiến Thành

17/3/1991

20 Dương Quảng Hàm, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145506790

12/8/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

Đào Tiến Thành

17/3/1991

20 Dương Quảng Hàm, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145506790

12/8/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

30/1/2019

50

Lâm Quang Điệp

19/5/1985

Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên

033085001116

11/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

Lâm Quang Điệp

19/5/1985

Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên

033085001116

11/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Lâm Quang Điệp

19/5/1985

Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên

033085001116

11/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

II

30/1/2019

Lâm Quang Điệp

19/5/1985

Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên

033085001116

11/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

51

Hoàng Thị Hương

25/01/1980

Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên

033180002910

31/10/2017

Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Công nghiệp, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

Hoàng Thị Hương

25/01/1980

Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên

033180002910

31/10/2017

Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Hoàng Thị Hương

25/01/1980

Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên

033180002910

31/10/2017

Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Hoàng Thị Hương

25/01/1980

Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên

033180002910

31/10/2017

Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

30/1/2019

52

Trần Văn Huân

14/01/1988

TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

145326568

06/10/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  NN&PTNT

III

30/1/2019

Trần Văn Huân

14/01/1988

TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

145326568

06/10/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Trần Văn Huân

14/01/1988

TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

145326568

06/10/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Trần Văn Huân

14/01/1988

TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

145326568

06/10/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

30/1/2019

53

Hoàng Văn Linh

12/7/1980

Số 85 ngõ 31 đường Chùa Đông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145316567

07/6/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

II

30/1/2019

Hoàng Văn Linh

12/7/1980

Số 85 ngõ 31 đường Chùa Đông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145316567

07/6/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Hoàng Văn Linh

12/7/1980

Số 85 ngõ 31 đường Chùa Đông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145316567

07/6/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Hoàng Văn Linh

12/7/1980

Số 85 ngõ 31 đường Chùa Đông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145316567

07/6/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

54

Vũ Công Chức

15/01/1986

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

033086001180

06/5/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

Vũ Công Chức

15/01/1986

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

033086001180

06/5/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Vũ Công Chức

15/01/1986

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

033086001180

06/5/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

30/1/2019

Vũ Công Chức

15/01/1986

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

033086001180

06/5/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

55

Nguyễn Anh Tuấn

28/8/1982

Số 398 đường Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên

145076714

05/8/2011

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

28/8/1982

Số 398 đường Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên

145076714

05/8/2011

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

28/8/1982

Số 398 đường Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên

145076714

05/8/2011

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát hạ tầng kỹ thuật thoát nước

II

30/1/2019

56

Vũ Minh Hoạt

28/11/1981

đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên

145163864

30/7/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  NN&PTNT

III

30/1/2019

Vũ Minh Hoạt

28/11/1981

đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên

145163864

30/7/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Vũ Minh Hoạt

28/11/1981

đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên

145163864

30/7/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Vũ Minh Hoạt

28/11/1981

đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên

145163864

30/7/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

II

30/1/2019

57

Nguyễn văn Trung

17/11/1980

Số 88 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

145278429

09/06/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án công trình  NN&PTNT

III

30/1/2019

Nguyễn văn Trung

17/11/1980

Số 88 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

145278429

09/06/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Nguyễn văn Trung

17/11/1980

Số 88 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

145278429

09/06/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

II

30/1/2019

Nguyễn văn Trung

17/11/1980

Số 88 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

145278429

09/06/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Nguyễn văn Trung

17/11/1980

Số 88 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

145278429

09/06/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình NN&PTNT

II

30/1/2019

58

Nguyễn Huy Hoàng

02/5/1973

Thôn Phú Mãn-Xã Phan Sào nam-huyện Phù Cừ-tỉnh Hưng yên

017191022

15/5/2010

Công an thành phố Hà Nội

Thiết kế công trình dân dụng-công nghiệp

II

30/1/2019

Nguyễn Huy Hoàng

02/5/1973

Thôn Phú Mãn-Xã Phan Sào nam-huyện Phù Cừ-tỉnh Hưng yên

017191022

15/5/2010

Công an thành phố Hà Nội

Giám sát thi công dân dụng-công nghiệp

II, III

30/1/2019

Nguyễn Huy Hoàng

02/5/1973

Thôn Phú Mãn-Xã Phan Sào nam-huyện Phù Cừ-tỉnh Hưng yên

017191022

15/5/2010

Công an thành phố Hà Nội

Giám sát thi công  đường bộ

II

30/1/2019

Nguyễn Huy Hoàng

02/5/1973

Thôn Phú Mãn-Xã Phan Sào nam-huyện Phù Cừ-tỉnh Hưng yên

017191022

15/5/2010

Công an thành phố Hà Nội

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Nguyễn Huy Hoàng

02/5/1973

Thôn Phú Mãn-Xã Phan Sào nam-huyện Phù Cừ-tỉnh Hưng yên

017191022

15/5/2010

Công an thành phố Hà Nội

Quản lý dự án công trình Dân dụng, HTKT

III

30/1/2019

59

Nguyễn Ngọc Anh

05/6/1984

Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076449

18/3/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng, HTKT

III

30/1/2019

Nguyễn Ngọc Anh

05/6/1984

Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076449

18/3/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Nguyễn Ngọc Anh

05/6/1984

Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076449

18/3/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

II, III

30/1/2019

Nguyễn Ngọc Anh

05/6/1984

Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076449

18/3/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Giám sát công trình giao thông

II, III

30/1/2019

Nguyễn Ngọc Anh

05/6/1984

Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076449

18/3/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Giám sát công trình NN&PTNT

III

30/1/2019

60

Kiều Công Thức

02/3/1973

49 Hoàng Văn Thụ-Phường Qung Trung-TP.Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên

145545957

20/5/2009

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế công trình dân dụng-công nghiệp

II

30/1/2019

Kiều Công Thức

02/3/1973

49 Hoàng Văn Thụ-Phường Qung Trung-TP.Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên

145545957

20/5/2009

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát thi công dân dụng-công nghiệp

II, III

30/1/2019

Kiều Công Thức

02/3/1973

49 Hoàng Văn Thụ-Phường Qung Trung-TP.Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên

145545957

20/5/2009

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát thi công  đường bộ

III

30/1/2019

Kiều Công Thức

02/3/1973

49 Hoàng Văn Thụ-Phường Qung Trung-TP.Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên

145545957

20/5/2009

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Kiều Công Thức

02/3/1973

49 Hoàng Văn Thụ-Phường Qung Trung-TP.Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên

145545957

20/5/2009

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình Dân dụng, HTKT

III

30/1/2019

61

Trần Quang Tài

01/9/1984

Thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076243

20/5/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

III

30/1/2019

Trần Quang Tài

01/9/1984

Thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076243

20/5/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

Trần Quang Tài

01/9/1984

Thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

145076243

20/5/2009

Công an tỉnh
 Hưng Yên

Giám sát công trình NN&PTNT

III

30/1/2019

62

Đặng Quốc Khánh

30/10/1982

44 Trưng Nhị, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Hưng Yên

017082000102

12/01/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ (công trình viễn thông)

III

30/1/2019

63

Nguyễn Xuân Việt

30/10/1980

Liêu Trung, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

125024086

29/06/2009

Công an Bắc Ninh

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ (công trình viễn thông)

III

30/1/2019

64

Lê Ngọc Hiệp

11/01/1982

Liên Phương, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

.033082004720

26/03/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

II

30/1/2019

65

Nguyễn Văn Huệ

22/06/1669

Phòng số 6 nhà P10 TT ĐH Xây Dựng - Phúc Xá - BĐ - HN

033069002263

01/02/2018

Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Giám sát công trình đường bộ

II

30/1/2019

Nguyễn Văn Huệ

22/06/1669

Phòng số 6 nhà P10 TT ĐH Xây Dựng - Phúc Xá - BĐ - HN

033069002263

01/02/2018

Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp &HTKT thoát nước

III

30/1/2019

66

Trần Đình Thành

28/12/1990

Xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

033090004042

6/9/2018

cục cảnh sát ĐKQLcư trú và DLQG về dân cư

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN

III

30/1/2019

Trần Đình Thành

28/12/1990

Xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

033090004042

6/9/2018

cục cảnh sát ĐKQLcư trú và DLQG về dân cư

Giám sát dân dụng và công nghiệp

III

30/1/2019

Trần Đình Thành

28/12/1990

Xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

033090004042

6/9/2018

cục cảnh sát ĐKQLcư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

67

Đỗ Đức Nhiệm

15/4/1989

Xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

033089003210

05/01/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

30/1/2019

68

Nguyễn Tuấn Anh

22/09/1991

Đội 15, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

145386941

14/4/2006

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Nguyễn Tuấn Anh

22/09/1991

Đội 15, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

145386941

14/4/2006

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế Kiến trúc công trình

III

30/1/2019

69

Nguyễn Minh Tuyến

24/01/1990

Xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145466130

11/5/2011 

Công an tỉnh Hưng Yên.

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

30/1/2019

70

Đặng Văn Thắng

07/02/1985

Xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145188227

03/08/2007

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước

II

30/1/2019

Đặng Văn Thắng

07/02/1985

Xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145188227

03/08/2007

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT, NN&PTNT

III

30/1/2019

71

Trần Minh Vỹ

16/06/1967

Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

033067002117

23/05/2018

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật

II

30/1/2019

72

Đỗ Quốc Toàn

5/9/1967

Số 22 Đặng Thai Mai, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

025076000274

29/12/2016

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT, NN&PTNT

II

30/1/2019

73

Nguyễn Mạnh Hà

11/1/1981

Số 33, đường Nguyễn Văn Huyên, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033081003122

05/09/2017

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT, NN&PTNT

II

30/1/2019

74

Phạm Hùng

9/4/1970

Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

141397933

14/05/2010

Công an tỉnh Hải Dương

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

II

30/1/2019

75

Phạm Văn Phòng

23/3/1982

Xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

034082003894

29/12/2015

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

76

Lê Văn Thắng

9/8/1978

Xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

145853640

17/7/2013

Công an tỉnh Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

77

Bùi Cao Cường

11/10/1981

Chung cư La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

017317257

18/08/2011

Công an thành phố Hà Nội

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

30/1/2019

78

Nguyễn Văn Thứ

25/5/1992

Xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145500316

29/4/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

79

Vũ Văn Hiếu

19/11/1980

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

033080001255

14/04/2016

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

80

Nguyễn Minh Tân

18/12/1973

Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

013312943

24/06/2010

Công an thành phố Hà Nội

Khảo sát địa hình

II

30/1/2019

81

Vũ Hoàng Lân

19/01/1982

Xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

151400353

25/04/2014

Công an tỉnh Thái Bình

Thiết kế Công trình GT đường bộ

II

30/1/2019

82

Nguyễn Phúc Thụy

12/11/1992

Xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

151904433

13/02/2012

Công an tỉnh Thái Bình

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

30/1/2019

83

Đào Văn Lợi

02/10/1993

Xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033093002605

10/10/2017

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

84

Vũ Thành Văn

24/05/1993

Xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

145484380

03/04/2008

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế Kiến trúc công trình

III

30/1/2019

85

Trần Ngọc Tĩnh

03/01/1985

Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

033085004800

27/04/2018

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp, HTKT cấp, thoát nước

III

30/1/2019

86

Lê Đức Hậu

31/12/1992

Xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

034092001228

20/03/2015

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Giám sát công trình giao thông cầu

III

30/1/2019

87

Nguyễn Cao Cường

23/12/1983

Số 3/11 Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

013653276

12/07/2013

Công an thành phố Hà Nội

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

30/1/2019

88

Nguyễn Minh Tiến

26/04/1976

Số 26, tổ 24, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

001076011416

07/07/2016

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

89

Nguyễn Văn Xanh

13/04/1978

Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, TP. Hà Nội

013635790

18/05/2013

Công an thành phố Hà Nội

Giám sát HTKT

III

30/1/2019

90

Nguyễn Tiến Mạnh

31/03/1980

Số 3, Thế Giao, HBT, TP. Hà Nội

012140473

28/08/2013

Công an thành phố Hà Nội

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ

II

30/1/2019

Nguyễn Tiến Mạnh

31/03/1980

Số 3, Thế Giao, HBT, TP. Hà Nội

012140473

28/08/2013

Công an thành phố Hà Nội

Thiết kế Điện - Cơ điện

II

30/1/2019

91

Vũ Minh Tài

19/3/1983

Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033083002436

21/7/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình đường bộ

III

30/1/2019

Vũ Minh Tài

19/3/1983

Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033083002436

21/7/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

30/1/2019

Vũ Minh Tài

19/3/1983

Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033083002436

21/7/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát xây dựng DD&CN

III

30/1/2019

Vũ Minh Tài

19/3/1983

Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033083002436

21/7/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

92

Vũ Văn Toản

07/11/1990

Xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145333964

13/4/2005

Công an tỉnh Hưng Yên

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

93

Trần Lê Anh Quý

09/12/1992

Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

033092002989

09/05/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

30/1/2019

94

Lê Thanh Hậu

01/08/1983

Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình

113154462

27/09/2004

Công an tỉnh Hòa Bình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

30/1/2019

95

Hoàng Thị Hiền

08/051978

Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

145422607

11/9/2006

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

II

30/1/2019

Hoàng Thị Hiền

08/051978

Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

145422607

11/9/2006

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật

II, III

30/1/2019

Hoàng Thị Hiền

08/051978

Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

145422607

11/9/2006

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

Hoàng Thị Hiền

08/051978

Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

145422607

11/9/2006

Công an tỉnh Hưng Yên

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

96

Khúc Thị Nhài

02/02/1978

Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145519869

18/6/2014

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

II

30/1/2019

97

Nguyễn Quang Minh

03/10/1990

Trúc Cầu, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên

145377399

06/09/2005

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế Công trình giao thông

III

30/1/2019

Nguyễn Quang Minh

03/10/1990

Trúc Cầu, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên

145377399

06/09/2005

Công an tỉnh Hưng Yên

Giám sát công trình giao thông

III

30/1/2019

98

Luyện Phúc Hưng

19/1/1991

Xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

014091000056

27/10/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát giao thông

III

30/1/2019

Luyện Phúc Hưng

19/1/1991

Xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

014091000056

27/10/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quản lý dự án công trình Dân dụng

III

30/1/2019

99

Nguyễn Văn Tứ

12/11/1975

xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

145671755

06/4/2011

Công an Hưng Yên

Quản lý dự án công trình DD&CN, Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

100

Đặng Văn Duy

22/12/1984

xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

145157268

25/11/2014

Công an Hưng Yên

Quản lý dự án công trình công nghiệp, Giao thông, HTKT

III

30/1/2019

101

Nguyễn Anh Tuấn

11/09/1983

Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên

145061144

22/09/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Khảo sát địa hình

III

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

11/09/1983

Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên

145061144

22/09/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

30/1/2019

Nguyễn Anh Tuấn

11/09/1983

Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên

145061144

22/09/2004

Công an tỉnh Hưng Yên

Định giá xây dựng

III

30/1/2019

Tin mới nhất

Danh sách các dự án bán nhà ở hình thành trong tương lai(03/04/2020 9:34 SA)

Danh sách tổ chức hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư(20/09/2019 7:43 SA)

Quyết định công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh...(23/07/2019 10:13 SA)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2-2018(23/11/2018 9:08 SA)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề (20/06/2018 9:21 SA)

Danh sách cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề(05/04/2018 1:16 CH)

Danh sách tổ chức được cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng(02/09/2017 8:38 SA)