Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 03 - 2018
100%

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến cho nội dung Dự thảo. Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước ngày 13/3/2018 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh

 

       Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng đã tổ chức xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

        Nội dung dự thảo theo file đính kèm 

       Trân trọng đề nghị các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm tham gia.

        Du thao Chi thi quan ly TTXD tinh Hung Yen.doc

Tin mới nhất

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...(07/03/2019 11:25 SA)

Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.(01/08/2018 2:44 CH)

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(23/07/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng(11/06/2018 2:28 CH)

Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt...(19/03/2018 10:47 SA)

Hướng dẫn thủ tục hành chính về xây dựng(19/06/2013 3:07 CH)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN(03/12/2010 3:07 CH)