Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Đăng ngày 19 - 03 - 2018
100%

Thực hiện nội dung kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

   Nội dung cụ thể Kế hoạch theo file đính kèm (KH 29.13.3 .2018 cua UBND tinh.pdf)

Tin mới nhất

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...(07/03/2019 11:25 SA)

Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.(01/08/2018 2:44 CH)

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(23/07/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng(11/06/2018 2:28 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác...(07/03/2018 7:54 SA)

Hướng dẫn thủ tục hành chính về xây dựng(19/06/2013 3:07 CH)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN(03/12/2010 3:07 CH)