Hướng dẫn quy trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ

Đăng ngày 04 - 10 - 2018
100%

 

     Trong những năm qua, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng được coi trọng, cơ bản đã đi vào nề nếp. Nhìn chung các công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước đã được chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhiều công trình được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo chất lượng; thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng.

      Tuy nhiên qua kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy việc thực hiện các quy định, quy trình nêu trên ở một số dự án/ công trình của chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án còn lúng túng và chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ. Một số chủ đầu tư chưa thực hiện gửi Báo cáo thông tin về hạng mục công trình, công trình xây dựng sau khi khởi công xây dựng công trình tới các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền để tổng hợp, theo dõi và lập kế hoạch kiểm tra theo quy định, chưa thực hiện đúng quy trình, trình tự về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình trong việc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư để bàn giao đưa vào sử dụng, gây tốn kém vốn đầu tư trong việc kiểm định đối chứng và giám định chất lượng công trình.

      Từ vấn đề thực tế nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản số 813/SXD-QLCL ngày 03/10/2018 về việc Hướng dẫn quy trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

        Chi tiết nội dung văn bản theo File đính kèm: 14. HD NThuHT (SXD).doc

Tin mới nhất