Thông báo mời sơ tuyển

Đăng ngày 30 - 12 - 2017
100%

Sở Xây dựng thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở để bán và Trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Việt

 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo đến các chủ đầu tư quan tâm đến mua hồ sơ mời sơ tuyển, nộp hồ sơ dự sơ tuyển và tham dự buổi mở thầu dự án Khu nhà ở để bán và Trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Việt (Chi tiết theo tệp thông tin GM- đính kèm) GM.pdf

Tin mới nhất