DỰ THẢO BÁO CÁO Của Ban Chấp hành Công đoàn Ngành khóa XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hưng Yên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đăng ngày 27 - 10 - 2017
100%

Trong năm năm qua, sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển đạt mức tăng trưởng khá; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Công cuộc cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí bước đầu có những chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh chung đó, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong toàn Ngành cũng có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng

 

Tin mới nhất

Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (05/05/2022 2:37 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ(02/08/2021 10:20 SA)

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD(02/08/2021 10:14 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương(22/06/2021 11:03 SA)

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021(01/06/2021 3:24 CH)