Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Đăng ngày 22 - 10 - 2015
100%

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1. Ông Trần Huy Quế, Chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Một cửa
Điện thoại: 0913.280.501
2. Ông Đặng Xuân Dương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Điện thoại: 0988.28.38.98

Tin mới nhất