Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XXI

Đăng ngày 27 - 05 - 2015
100%

Ngày 27.5, Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Chi ủy Chi bộ Sở Xây dựng đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; tổ chức thẩm định, điều chỉnh quy hoạch chung một số đô thị thuộc các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 27.5, Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Chi ủy Chi bộ Sở Xây dựng đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; tổ chức thẩm định, điều chỉnh quy hoạch chung một số đô thị thuộc các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh; phối hợp, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập chương trình phát triển đô thị, đề án phân loại; tổ chức lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; kết hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới,... Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp 8 đảng viên mới, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao. Công đoàn cơ sở hàng năm được công nhận vững mạnh, xuất sắc..

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đề ra các mục tiêu: Phấn đấu hàng năm đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới trên 5 đảng viên…Để hoàn thành mục tiêu trên, Đại hội đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tăng cường công tác chính trị cơ bản; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng Đảng viên…

Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí; bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 2 đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Tin mới nhất

Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (05/05/2022 2:37 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ(02/08/2021 10:20 SA)

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD(02/08/2021 10:14 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương(22/06/2021 11:03 SA)

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021(01/06/2021 3:24 CH)