Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 09 - 2014
100%

Nhằm kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên do đồng chí giám đốc Sở Bùi Văn Đống nghỉ hưu. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Doãn Thế Cường - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ký Quyết định số 1466 /QĐ - UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 bổ nhiệm đồng chí Lương Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở; Quyết định số 1468 /QĐ - UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 bổ nhiệm đồng chí Mai Xuân Giới - Trưởng Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng Hưng Yên, thuộc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

 

Nhằm kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên do đồng chí giám đốc Sở Bùi Văn Đống nghỉ hưu. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Doãn Thế Cường  - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ký Quyết định số 1466 /QĐ - UBND ngày 26   tháng 8 năm 2014 bổ nhiệm đồng chí Lương Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở; Quyết định số 1468 /QĐ - UBND ngày 26 tháng 8  năm 2014 bổ nhiệm đồng chí Mai Xuân Giới - Trưởng Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng Hưng Yên, thuộc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngày 04 tháng 9 năm 2014, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Doãn Thế Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự, trao Quyết định, đồng thời giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí cùng lãnh đạo Sở Xây dựng.

Kể từ khi tái lập tỉnh Hưng Yên (năm 1997) đến nay ngành Xây dựng Hưng Yên nói chung và Sở Xây dựng Hưng Yên nói riêng đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác và đạt được nhiều kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành Xây dựng được UBND tỉnh và Bộ Xây dựng giao. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành Xây dựng Hưng Yên, đồng chí Lương Anh Tuấn - Giám đốc Sở thay mặt lãnh đạo Sở và cá nhân đồng chí, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, xin hứa chung sức, chung lòng cùng tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII.

Tin mới nhất

Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (05/05/2022 2:37 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên (13/04/2022 4:31 CH)

Thông tư số 17/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:09 CH)

Thông tư số 16/2021/TT-BXD(04/01/2022 8:08 CH)

Thông tư số 10/2021/TT/BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và thay...(23/09/2021 3:25 CH)

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ(02/08/2021 10:20 SA)

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD(02/08/2021 10:14 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương(22/06/2021 11:03 SA)

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021(01/06/2021 3:24 CH)