Thông báo "Về việc mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và dịch vụ theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Đăng ngày 04 - 04 - 2011
100%

 

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông báo số: 40/TB-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại và dịch vụ trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

Theo Công văn số 373/UBND-KTTH ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức đấu thầu dự án Khu nhà ở thương mại và dịch vụ trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

Nay Sở Xây dựng thông báo các thông tin của dự án Khu nhà ở thương mại và dịch vụ trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và dịch vụ.

Cụ thể:

1. Quy hoạch xây dựng đô thị :

1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch :

1.1.1 Vị trí: Tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, có các mặt tiếp giáp như sau:

-         Phía Đông giáp mương và đường quy hoạch.

-         Phía Tây giáp đất công ty TNHH sản xuất - thương mại dịch vụ Toàn Thắng.

-         Phía Nam giáp khu dân cư thôn Nhân Dục.

-         Phía Bắc giáp đường Hải Thượng Lãn Ông.

1.1.2 Quy mô: Khoảng 2,4 ha đất (hiện là đất nông nghiệp chưa bồi thường giải phóng mặt bằng)

1.2. Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc :

1.2.1 Về quy hoạch:

Vị trí khu đất nêu trên thuộc phạm vi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên và vùng phụ cận (đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/02/2010), là khu vực định hướng cơ cấu chức năng xây dựng khu dân cư đô thị.

1.2.2 Về các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

          Đáp ứng các chỉ tiêu theo quy chuẩn XDVN về quy hoạch xây dựng các đơn vị ở.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cần khai thác các yếu tố tự nhiên, cảnh quan khu vực, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc công trình và không gian cảnh quan đô thị. 

2. Các điều kiện sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

3. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Khu đất thực hiện dự án hiện là đất nông nghiệp, xen kẹp trong khu vực các dự án hiện có và khu dân cư thôn Nhân Dục, phường Hiến Nam. Phương án bồi thường, GPMB thực hiện theo Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về việc quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

4. Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

4.1. Đối với phần hạ tầng, kỹ thuật:

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

4.2. Đối với nhà ở:

Xây dựng và Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung Chương IV về quản lý sử dụng nhà ở của Luật Nhà ở và Chương III về nội dung sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

5. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án (theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 71/CP) :

5.1. Chủ đầu tư dự án khu nhà ở thương mại và dịch vụ (chủ đầu tư dự án phát triển khu nhà ở và chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở độc lập) bao gồm:

a) Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

c) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

5.2. Điều kiện để được đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại:

a) Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án (quy mô sử dụng đất dưới 20ha). 

6. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án: (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 71/CP quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trên Website của Sở Xây dựng) 

 Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án từ ngày 04/4/2011 (ngày công bố thông tin) đến hết ngày 04/5/2011. Sau thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng ngưng việc tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

7. Nơi đăng ký tham gia :

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Xây dựng ( Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa chỉ Sở Xây dựng : số 435 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Bùi Văn Đống

 

 

Tin mới nhất

Thực hiện đảm bảo an toàn trong TCXD công trình theo Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây...(16/08/2017 10:17 SA)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng(31/07/2017 4:49 CH)

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành quy chế phối hợp thực...(28/06/2017 9:27 SA)

Về việc cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(01/06/2017 9:32 SA)

Biểu mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, viên chức(24/02/2017 4:37 CH)

Thông tư 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng(15/12/2015 3:10 CH)

Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với Viên chức từ hạng IV lên hạng III tỉnh Hưng...(15/10/2015 3:10 CH)

Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các vấn đề trọng tâm và hướng dẫn lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật...(14/08/2015 3:10 CH)

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các vấn đề trọng tâm(07/08/2015 3:10 CH)