V/v tham gia thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đăng ngày 26 - 09 - 2016
100%

Thực hiện công văn số 340/CCRC-HCTH ngày 16/9/2016 của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng - Cục Quản lý hoạt động xây dựng về việc hướng dẫn thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Tin mới nhất

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng(11/06/2018 2:28 CH)

Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 2/2018 (dự kiến tổ...(16/05/2018 5:51 CH)

Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt...(19/03/2018 10:47 SA)

Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác...(07/03/2018 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội(06/03/2018 4:15 CH)

Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (26/02/2018 2:53 CH)

Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(26/12/2017 6:00 CH)

Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quyết định số 09/QĐ-UBND...(12/10/2016 2:50 CH)

°
1896 người đang online